خبروفوری: گفتگویی قدیمی عادل فردوسی‌پور با علی دایی و شوخی او با تیپ کریم باقری و علی دایی را ببینید.