لحظاتی از دیدار ایران - آمریکا و گل دوم ایران توسط مهدی مهدوی‌کیا را ببینید.