به بهانه ی ثبت یک قاب ماندگار در تاریخ فوتبال ایران؛ ادای احترام امیر عابدزاده به پدرش؛ احمدرضا پس از بازی امشب ایران و عراق را ببینید.