گل دوم سپاهان به فولادخوزستان روی حرکت انفرادی و زیبای امید نورافکن در دقیقه ۵۵ را مشاهده کنید.