تمارض در محوطه جریمه برای فریب داور جهت اعلام پنالتی همواره یکی از نکات قابل توجه فوتبالیست‌ها بوده. در ویدیوی زیر اما لحظه‌ای را می‌بینید که یک فوتبالیست دست خود را در حین تمارض رو می‌کند.