خبرآنلاین، برگزار کننده های مسابقات وزنه برداری جهان در اقدامی عجیب به جای پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سرود رژیم شاهنشاهی را پخش کردند.