پاری سن ژرمن با ارائه نمایشی برتر با نتیجه ۱-۴ از سد کلوب بروژ گذشت.ورزش سه