بازیکنان پرسپولیس با برگزاری یک مراسم مختصر در محل تمرین، تولد حامد لک را به وی تبریک گفتند.