مادر «زهره کودایی» سنگربان تیم ملی فوتبال بانوان ایران، امروز از پای قاب گوشی عملکرد درخشان دخترش را نظاره‌ گر بود و بعد از مهار ضربه پنالتی، اشک شوق ریخت.