درچارچوب مسابقات جام ستاگان قطر، در بازی تیم‌های السیلیه و القطر، رامین رضاییان در ترکیب اصلی السیلیه حضور داشت. ویدیویی از گل زیبای او به القطر را ببینید.