مهار پنالتی توسط دروازه‌بان - دستور تکرار توسط داور و کارت زرد. مهار پنالتی دوم توسط دروازه‌بان - دستور تکرار توسط کمک داور، کارت زرد دوم و اخراج. مهار پنالتی سوم توسط بازیکنی که درون دروازه رفت.