کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال جهان است که همواره در سطح ملی و باشگاهی، درخشان بوده است. به همین منظور در ادامه، فیلمی از گل‌های برتر کریستین رونالدو در سطح ملی را منتشر کرده‌ایم.