یک رستوران خلاق در منوی خود از اسامی بازیکنان استقلال برای غذاهایش استفاده کرده است.