در جریان بازی تاتنهام و نیوکاسل یکی از هواداران حاضر در ورزشگاه سکته کرد و این موضوع توسط یکی از بازیکنان به داور منتقل شد و داور هم دستور توقف بازی به دلیل شرایط ویژه پزشکی را صادر کرد و دو تیم راهی رختکن شدند. پس از درمان این هوادار، داور دستور ادامه بازی را صادر کرد.