مشعل بازی های آسیایی در اختتامیه ی جاکارتا به چین داده شده است.