تمرینات حرفه‌ای حسن یزدانی برای مسابقات جهانی نروژ ، ماشالله به این انرژی