اظهار نظر قدیمی علی دایی درباره شکستن رکوردش توسط رونالدو