عادل فردوسی پور از هوادارانی که در هفته ی اول لیگ برتر حاشیه ساز شده بودند انتقاد کرد.

عادل فردوسی پور