فرهاد مجیدی بدون صحبت با خبرنگاران محل باشگاه استقلال را ترک کرد .

فرادرس