جهانبخش ۳ دقیقه پیش از اینکه دروازه الفسبورگ را باز کند، در حرکتی جالب و قابل تقدیر، به فیلمبردار کنار زمین نیز کمک کرد. داستان از این قرار است که الفسبورگ برای زدن گل تساوی به روی دروازه فاینورد فشار آورده بود که یک توپ ارسالی از سمت راست به روی دروازه ارتفاع زیادی داشت و تلاش سیمون استراند مدافع الفسبورگ برای رسیدن به توپ بی نتیجه بود و او ضمن اینکه با ضربه ای به توپ آن را به میان هواداران فاینورد انداخت، با دوربین کنار زمین برخورد کرد و باعث واژگونی آن شد.