در دیدار تیم های فاینورد هلند و الفسبورگ سوئد علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم هلندی با وجود زدن گل دوم و پیروزی تیم اش بجای خوشحالی با بوسه به مچ بند مشکی اش حرمت ماه ماتم سیدالشهداء را نگه داشت