در این کلیپ روش ساخت مدال المپیک توکیو از مواد بازیافتی گوشی های هوشمند را مشاهده می‌کنید.