سارا بهمنیار با عملکرد طوفانی خودش در ثانیه های پایانی به پیروزی رسید. سارا بهمن‌یار مقابل قهرمان جهان و رنکینگ یک کاراته پیروز شد