هنرنمایی جواد فروغی برنده مدال طلای المپیک در برنامه «عصر جدید» با اسلحه غیر استاندارد