خاطره جالب انگلیسی صحبت کردن بیرانوند با سرمربی تیمش در برنامه فوتبال برتر