علی دایی به خاطر درگذشت مارادونا در صفحه اینستاگرامش فیلمی از گل قرن این اسطوره فوتبال را منتشر کرد و نوشت؛ مارادونا معجزه ای در زمین فوتبال بود.