هم‌اکنون مراسم وداع با مارادونا،اسطوره فوتبال جهان در کاخ ریاست‌جمهوری آرژانتین در حال برگزاری است.