علی دایی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشت: ناصرخان روحت شاد.