پیکه که قصد شوخی با کوتینیو بازیکن برزیلی بارسلونا را دارد این کار را با دو خلال دندان انجام می دهد.

بارسلونا