برند آلشپورت مسئول تامین البسه تیم استقلال تهران است، اما فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌های پایتخت گرمکن این برند را نمی‌پوشد. مجیدی کیفیت پایین لباس‌های آلشپورت را دلیل نپوشیدن این برند اعلام کرده است.