کفاشیان بیان کرد: یکی از مربی‌ها می‌گفت کیروش به من گفت کفش بازیکنان را جفت کن و من گفتم کار من کفش جفت کردن نیست به همین دلیل به من گفت پس اخراجی.