تصویر منتشر شده از مراسم عروسی مهدی ترابی ستاره تیم فوتبال پرسپولیس

 اجرای سرود درباره سردار سلیمانی در مراسم عروسی مهدی ترابی