سام اصغری مربی بدنساز ایرانی، همکاری خود را به عنوان مربی بدنساز با آکادمی باشگاه منچسترسیتی شروع کرد و دربی شب گذشته منچستر را از کنار زمین تماشا کرد. این مربی بدنساز به خاطر نامزدی با یک خواننده سرشناس آمریکایی در یک ساله اخیر حسابی به شهرت رسیده است.