آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز گذشته حین بازدید از اردوگاه کار اجباری آشویتس در لهستان تعادل خود را از دست داد و بار دیگر توجه رسانه‌ها را به بیماری احتمالی‌اش جلب کرد. او پس از اعطای تاج گل به قربانیان آشویتس در حالی که قصد داشت مکان را ترک کند تعادل خود را از دست داد و نزدیک بود زمین بخورد.