استفاده از واکسن آنفلوانزا برای حفظ سلامت برخی افراد بسیار مهم است، اما این واکسن به تنهایی نمی‌تواند سلامت بدن را تضمین کند. حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نکاتی را درباره بیماری آنفلوانزا و واکسن آن مطرح کرد که فیلم این توضیحات را در ادامه مشاهده می‌کنید.