در این درگیری که حدود ساعت ۹ صبح رخ داد، یک مامور نیروی انتظامی به شهادت رسید. بر اساس گزارش شاهدان عینی، فرد قاتل ابتدا با چاقو اسلحه را از مامور گرفته و با همان سلاح، مامور را به ضرب گلوله به شهادت رساند. علاوه بر این، یک شهروند دیگر که در حال عبور از محل حادثه بود، مجروح شد. برخی شاهدان عینی ادعا می‌کنند که حداقل سه تن از ماموران نیروی انتظامی مجروح یا به شهادت رسیده‌اند.