محسن هاشمی رفسنجانی ، رئیس شورای شهر در مورد بوی نامطبوع تهران: یه گندی زدیم بوش دراومده ...