مهران مدیری و تیم نویسندگانش مجموعه‌های طنز "عطسه" و "شوخی کردم" را چندسال پیش ساختند، که قسمتی از آن بیشتر به یک پیش‌گویی باورنکردنی شباهت دارد!