در این ویدئو که توسط یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه ضبط شده است، چگونگی وقوع این حادثه وحشتناک را نشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود در حالی که مرد خیانتکار پس از برخورد با خودرو در زیر آن گرفتار شده این زن شروع به حرکت به عقب و جلو می‌کند. سپس در حالی که این مرد در کف خیابان روی زمین افتاده، زن پس از دور زدن در بلوار دوباره به او نزدیک شده و از روی بدن او با خودرو رد می‌شود. در حالی که تعدادی از شاهدان عینی با دیدن این صحنه تلاش می‌کنند تا این مرد را نجات دهند بار دیگر زن با خودرو از روی بدنش رد می‌شود. در انتهای ویدئو این مرد در حالی که فاقد حرکت است در کف خیابان دیده می‌شود. از سرنوشت قطعی این مرد گزارشی منتشر نشده است.