فاطمه معتمد آریا هنرپیشه سرشناس و رئیس سندیکای صنفی بازیگران که چندی قبل با برنامه رادیویی پشت صحنه مصاحبه کرد، یکباره با سئوال مجری مواجه شد که از او پرسید:خانم معتمدآریا چرا کارگرها مالیات بدهند اما هنرپیشه ها ندهند؟ این پرسشی بود که معتمدکیا ابتدا گفت از اداره مالیات بپرسید اما در ادامه سعی کرد کل مسئله را با دقت توضیح دهد و بشکافد.