رئیس جمهور کوزوو هنگامی که داشت از مناطق زلزله زده این کشور دیدن می‌کرد زلزله‌ای شدید دوباره زمین را لرزاند و باعث ترسیدن خبرنگاران و حاضرین در محل شد.