«نوام باردین»، مدیرعامل Waze با انتشار یک پیام ویدئویی مدعی شد قطعی اینترنت در ایران با اظهارات اخیرش مرتبط بوده است. این شوخی فرورتیش رضوانیه است در تله تیش با ماجرای قطع اینترنت در ایران.

فرادرس