محتوای یک ویدئوی فراگیر شده نشان می‌دهد که اعضای خانواده یک فرد فوت شده در آفریقای جنوبی، جسد عزیزشان را به یک دفتر بیمه آورده اند تا مرگ او را اثبات کنند. شرکت بیمه از این پیشامد عذرخواهی کرده و اعلام کرد که مسئله در دست بررسی است. آن‌ها همچنین گفته اند که مبلغ لازم را به این خانواده پرداخت کرده اند.