حجه الاسلام منتظری دادستان کل کشور با حضور در زندان فشافویه با جمعی از بازداشت شدگان اعتراضات بر سر گرانی بنزین که به خشونت کشیده شد، دیدار کرد. او در این ویدئو به آنها می‌گوید همکاری کنند تا به جمع خانواده‌های‌شان برگردند.