شماری از شرکت‌های نوپا در نمایش ایران تراکنش، محصولات بانکداری دیجیتال را به نمایش گذاشتند. محصولاتی که می‌توانند نقشی چشمگیر در دگرگون کردن دنیای بانکداری داشته باشند.