در جریان بازی عراق - ایران هنگام پخش سرود ملی ایران، تماشاچیان عراقی همانند بحرینی‌ها به سرود تیم ملی ایران توهین کردند!