صحبت‌های طلبه‌ ۳۷ ساله با ۱۱ فرزند درباره زود بچه دار شدن: اکثر زوج‌های نابارور ما دچار ناباروری ثانویه هستند، یعنی کسانی که یک سال اول ازدواج بچه نخواستن! لطفا دکترها و متخصصان امر در این باره نظر بدند تا این کمترین و همراهان ارجمندم بهره مند شویم. ‌ چنانچه کارشناسان و متخصصان صاحب نظری را می شناسید، لطفا آنها را فرابخوانید تا از نقطه نظرات ارزشمندشان، استفاده کنیم. ‌