در یکی از سکانس‌های فیلمبرداری اتفاقی غیر منتظره باعث شد تا کارگردان فیلمنامه را تغییر دهد. در حالی که گروه فیلمبرداری مشغول ضبط صحنه‌ای از فیلم بودند که یک خودرو از مقابل کامیون عبور می‌کند، اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد. بازیگری که پشت رل نشسته بود ناگهان کنترلش را از دست داد و بعد از برخورد با صخره و چند چرخش دوباره روی زمین فرود آمد. باوجود اینکه این تصادف در کادر دوربین نبود، اما توسط دیگر دست اندرکاران این فیلم، فیلمبرداری شد. کارگردان تصمیم گرفت تا این صحنه طبیعی را از دست ندهد و با تغییر اندکی در فیلمنامه آن را در فیلم درام خود بگنجاند و موضوع را اکشن کند.