عصر دیروز پیکر زهرا و ریحانه ۲ دختر دهه هشتادی که از قربانیان زلزله میانه بودند به خاک سپرده شد. فیلم هایی که بعد از زلزله در فضای مجازی منتشر شده است دل هر ایرانی را به درد آورد. یکی از آن فیلم ها، گریه های مادری بود که مدام با اشک "بالام اولدی بالام اولدی" را زمزه می کرد. برای خیلی از کسانی که فیلم این زن داغدار را دیدند سوال پیش آمد که فرزند این زن کیست؟ فرزند او زهرا عابدی دختری ۱۰ ساله ای است که حالا همراه با دوستش ریحانه قربانی دختری ۱۳ ساله این دنیا را با تمام بی رحمی هایش ترک کردند.

زلزله