ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که والدین زیادی را نگران کرد. این ویدئو نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مدرسه‌ای در روسیه سعی دارند هم کلاسی خود را از پنجره به پایین پرت کنند. چند نوجوان با گرفتن دست و پای هم کلاسی خود او را به سمت پنجره می‌کشند. هر چند این ماجرا به نظر شوخی می‌آید، اما خیلی از والدین را نگران کرد.